Rīgas 74.pamatskola

Mūsu skolēni - mūsu vērtība

Ar prieku 1.klasē!

Topošo pirmklasnieku iepazīšanās nodarbības

Bērniem būs iespēja iepazīties ar skolu un mācību procesu tajā. Nodarbību laikā lielākā uzmanība tiks vērsta uz sagatavošanu mācībām valsts valodā vienotā skolā. Topošie pirmklasnieki ne tikai padziļināti apgūs latviešu valodu, bet arī nostiprinās savas zināšanas matemātikā, attīstīs praktiskās iemaņas un radošo potenciālu dizaina un tehnoloģiju stundās.

BEZMAKSAS nodarbības var apmeklēt ikviens topošais pirmklasnieks, kurš ir pieteikts Rīgas 74.pamatskolā! Tās notiks katru ceturtdienu no plkst.17.00 līdz 18.10. Vienas nodarbības ilgums ir 30 minūtes.

Papildus informācijai aicinām Jūs, cienījamie vecāki, uz tikšanos ar skolas administrāciju un pedagogiem šī gada 9.novembrī plkst. 17:30 skolas telpās, 114.kabinetā.

Vairāk

Vecāku sapulces Rīgas 74.pamatskolā

Cien. Rīgas 74.pamatskolas izglītojamo vecāki!

Esat laipni gaidīti vecāku sapulcēs ar skolas administrāciju un klases audzinātājiem!

Sapulču tēma - "Jaunā mācību gada aktualitātes"

Vairāk

Mācību stundu laiki. Stundu saraksts.

Rīgas 74.pamatskolā stundas sākas 8:30. Mācību stundu laikus ir iespējams apskatīt arī e-klasē.

Mācību stundu saraksts ir pieejams mūsu mājas lapā sadaļā Mācību darbs-Stundu saraksts

Mācību saraksts izmaiņas ir pieejamas mūsu mājas lapā sadaļā Mācību darbs - Stundu izmaiņas

Savas klases stundu sarakstu drīzumā būs iespējams apskatīt arī e-klasē.

Vairāk

Informācija vecākiem - ēdināšana

Informējam, ka Platformā Pusdienlaiks.lv ir uzsākts distances līgumu slēgšanas process jaunajam 2023./2024. mācību gadam. Papildus informējam, ka saskaņā ar Rīgas Domes 23.08.2023. lēmumu Nr. RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 01.09.2023., un, atbilstoši ēdinātāja noslēgtajam Iepirkuma līgumam, ir apstiprinātas jaunas ēdināšanas pakalpojuma cenas, ar kurām varat iepazīties, slēdzot distances līgumu.

Vairāk

1.septembris - Zinību diena

Svinīgais pasākums plkst.9:00, aktu zālē 1., 2., 3 un 9.klases. Klases audzinātāja stunda pēc pasākuma.

Svinīgais pasākums plkst.10:30, aktu zālē 4., 5.,6.,7. un 8.klases. Klases audzinātāja stunda pēc pasākuma.

Vairāk

Svarīgā informācija - pārēja uz e-klasi

Ar 2023./2024.māc.gada 1.septembri Rīgas 74.pamatskolā kā e-žurnals tiks izmantota skolvadības sistēma e-klase. Skolotāji, skolēni un vecāki savus lietotājvārdus un paroles saņems īsziņā.

Lūdzu skolēniem un vecākiem aktualizēt savus datus pie klases audzinātājiem.

Vairāk

Pirmklasnieku vecāku sapulce 23.augustā

Rīgas 74.pamatskolā notiks pirmklasnieku vecāku sapulce 23.augustā plkst.18:00 skolas aktu zālē.

Pielikumā ir nepieciešamo lietu saraksts skolas gaitu uzsākšanai:

Vairāk

Rīgas skolas pagarinājušas pieteikšanos uzņemšanai 10. klasēs

Rīgas pašvaldības skolas pagarinājušas pieteikšanos uzņemšanai 10. klašu vidējās izglītības programmās, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, līdz 28. jūnija plkst. 14.00 atbilstoši skolu noteiktajai kārtībai.

Vairāk

Sadarbībā ar mazākumtautību skolām pašvaldība gatavojas pārejai uz mācībām latviešu valodā

Rīgas pašvaldība turpina sniegt būtisku atbalstu galvaspilsētas skolām, kas īsteno mazākumtautību programmas, pārejā uz mācībām latviešu valodā, lai skolēni iegūtu viskvalitatīvāko izglītību. Īstenota virkne atbalsta pasākumu: apzināta situācija skolās, notikuši vairāki pieredzes apmaiņas semināri un tikšanās ar skolu vadības pārstāvjiem.

Vairāk

Izlaidums 2023

Rīgas 74. pamatskolā 22.06.2023. notiks skolas absolvēšanai veltītie pasākumi 9.klasēm

9.B un 9.C klašu absolventiem apliecības svinīgi tiks izsniegtas 22.jūnijā plkst. 11.00 skolas aktu zāle Induļa 4, Rīgā (piedalās skolotāji, skolas administrācija, absolventu vecāki un lūgtie viesi).

9.A klases absolventiem apliecības svinīgi tiks izsniegtas 22.jūnijā plkst. 13.00 skolas aktu zāle Induļa 4, Rīgā (piedalās skolotāji, skolas administrācija, absolventu vecāki un lūgtie viesi).

Vasaras nometnes

Vasaras brīvlaikā Rīgas bērni un jaunieši varēs piedalīties nevalstisko organizāciju rīkotās nometnēs

Vairāk

Projektu nedēļa

Rīgas 74. pamatskolā no 24.04.2023. līdz 28.04.2023. notiek Projektu nedēļa "Veselības un drošības karuselis". Projekta nedēļas norisi skatīties zemāk.

Vairāk

Skolas jaunumi

Visas aktualitātes ir pieejamas mūsu skolas Facebook vietnē

Vairāk

Topošo pirmklasnieku iepazīšanās nodarbības

Rīgas 74. pamatskolas kolektīvs aicina vecākus un bērnus apmeklēt iepazīšanās nodarbības topošajiem pirmklasniekiem “Ar prieku 1.klasē”! Bērniem nodarbības vadīs topošā klases audzinātāja. Būs iespēja iepazīties ar skolu un mācību procesu tajā. Nodarbību laikā lielākā uzmanība tiks vērsta uz sagatavošanu mācībām valsts valodā, bet saturs balstīts Skola2030 noteiktajos standartos. Topošie pirmklasnieki ne tikai padziļināti apgūs latviešu valodu, bet arī nostiprinās savas zināšanas matemātikā, attīstīs praktiskās iemaņas un radošo potenciālu dizaina un tehnoloģiju stundās.

BEZMAKSAS nodarbības var apmeklēt ikviens topošais pirmklasnieks, kurš ir pieteikts Rīgas 74.pamatskolā! Tās notiks katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.17.00 līdz 18.10. Vienas nodarbības ilgums ir 30 minūtes.

Papildus informācijai aicinām Jūs, cienījamie vecāki, uz tikšanos ar skolas administrāciju un pedagogiem šī gada 13.aprīlī plkst. 18:00 skolas telpās, 114.kabinetā.

Vairāk

Aidā, jūriņā!

Lai gan Ēnu diena bija 05.04., mums nekas nav nokavēts! 6.aprīlī Rīgas 74.pamatskolas 7.-8.klašu skolēni devās iepazīt “jūras” profesijas Novikontas Jūras koledžā.

Vairāk

Pasaules dzejas diena - "Uzdāvini dzejoli"

2023. gada 21. martā, atzīmējot Pasaules dzejas dienu, mūsu radošie audzēkņi piedalījās sociālajā un izglītojošajā kampaņā " Uzdāvini dzejoli"

#Uzdāvinidzejoli #UNESCOstarptautiskāsdienas

Vairāk

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā

Jaunumi topošajiem vidusskolēniem!

Šogad 54 Rīgas vidusskolas skolēnu uzņemšanai 10. klasē ņems vērā tikai centralizēto eksāmenu rezultātus. Savukārt apvienotie iestājpārbaudījumi notiks sešās valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču licejā.

Vairāk

Izmaiņas stundu laikos

Uzmanību! No 20.03.2023 ir izmaiņas stundu un pusdienu laikos!

Pavasarī notiks iestājpārbaudījumi Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šajā pavasarī Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās tiks organizēti apvienotie iestājpārbaudījumi, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Apvienotajos iestājpārbaudījumos skolēna iegūtais rezultāts būs derīgs vairākās skolās un kalpos kā pamats dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā valsts ģimnāzijā vai vidusskolā.

Vairāk

Vecāku diena 2.februārī

2.februārī no plkst.17:00 līdz 19:00 aicinām Jūs, cienījamie skolēnu vecāki, apmeklēt VECĀKU DIENU Rīgas 74.pamatskolā!

Skolotāju saraksts un apmeklējuma laiki ir pieejami eletroniski:

Vairāk

Bērna pieteikšana 1. klasei

Laipni lūdzam Rīgas 74.pamatskolā!!!

Vecāki vai likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu - 5 gadus.

Mācības uzsāk no 7 gadiem (septiņiem gadiem jāpaliek līdz uzsāktā mācību gada 31.decembrim).

Vairāk

Vispārējās izglītības valsts pārbaudījumu norise 2022./2023.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību.

Vairāk

Ziemassvētki ir klāt!

Mūsu lepnums

SVEICAM!!!!

18.novembris - Latvijas Dzimšanas diena

Latvijas Republikas proklamēšanas diena ir Latvijas valsts pasludināšanas diena, kas ik gadu tiek atzīmēta 18. novembrī. Šī diena tiek svinēta par godu faktam, ka 1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padome proklamēja Latvijas Republiku, padarot to par neatkarīgu valsti.

Svinīgās līnijas Rīgas 74.pamatskolā 17.novembrī:

1. - 5. klases - 12:20 aktu zālē

6. - 9. klases - 13:20 aktu zālē

Kā arī visu nedēļu skolā notiek pasākumi Patriotiskās nedēļas ietvaros.

Vairāk

Mārtiņdienas gadatirgus

10. novembrī plkst. 13:00 - 14:00 notiks Mārtiņdienas gadatirgus

Konkurss "Naudas diena"

Aicinām 2.-4.klases piedalīties konkursā "Naudas diena"

Vairāk

Problēmjautājumu risināšanā izglītības jomā

Kā katru gadu, arī šī mācību gada sākumā aktualizējam jautājumus par drošu vidi izglītības iestādēs, kurā ir iesaistīts ikviens no mums! Problēmas pašas no sevis nepazudīs - tās ir jāpamana, par tām ir jārunā un tās ir jārisina.

Vairāk

Rudens brīvlaiks

Tuvojas rudens brīvdienas

30.septembris - skolotāju diena

30.septembrī Rīgas 74.pamatskolā - Skolotāju diena.

30.septembrī ir svētku stundu saraksts - stundas vada skolēni.

Vairāk

Par izglītojamo ēdināšanu

Cienījamie skolēnu vecāki!

Ar 01.10.2020. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem ar savu līdzmaksājumu jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.

Vairāk

23.septembris - ekskursiju diena

23.septembrī Rīgas 74.pamatskolā notiks ekskursiju diena.

Par Covid-19 ierobežojošajiem pasākumiem

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Lejupielādēt dokumentu

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansēšanas kārtībā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta.

Sīkāko informāciju lasīt ŠEIT

2.septembris - adaptācijas diena

Laipni lūdzam Mūsu Rīgas 74.pamatskolā!

2.septembrī Rīgas 74.pamatskolā notiks adaptācijas diena no 8:30 līdz 13:00. Pagarinātās grupas būs pieejamas. .

2.septembra Adaptācijas dienas stundu saraksts - lejupielādēt šeit

1.septembris - zinību diena

Rīgas 74.pamatskola aicina visus uz 1.septembra pasākumiem.

Klases stundu laiks un vieta - lejupielādēt šeit

Rīgas 74.pamatskola - jaunās programmas

Rīgas 74.vidusskola no 1.septembra maina savu statusu!

Laipni lūdzam Mūsu Rīgas 74.pamatskolā!

Rīgas 74.pamatskolai ir licencētas divas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111)
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (izglītības programmas kods 21011121)
Vairāk