Rīgas 74.vidusskola

Mūsu skolēni - mūsu vērtība

Atvērto durvju diena - 16.jūnijs

Atvērto durvju diena notiks 2022. gada 16.jūnijā

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildus informācija:

  • Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)
  • Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)
  • Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Informācija mājas lapā izglitiba.riga.lv:

Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas vidusskolu un valsts ģimnāziju 10. klasē

Vairāk

Apsveicam deju kolektīvu "Raduga"!

2022.gada 9.aprīlī Rīgas 74.vidusskolas deju kolektīvs piedalījās starptautiskajā konkursā Igaunijā. Kolektīvs ieguva godpilno 1. un 2. vietu.

Vairāk

Tuvojas Pavasara brīvdienas!

Pavasara brīvdienas:

1.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam

12. klases skolēniem – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam

Vairāk

Kā runāt par karu ar bērniem un pusaudžiem?

Ikviens bērns briesmu brīžos drošības sajūtu meklē vispirms pie saviem vecākiem un tuvākajiem ģimenes locekļiem. Pusaudžu e-resursu centrs ir sagatavojis bukletu vecākiem, par to, kā runāt ar bērniem par pašreizējo situāciju pasaulē.

Vairāk

3 punkti, pēc kuriem atpazīt viltus ziņas un dezinformāciju

Aicinām kritiski izvērtēt informāciju sociālajos medijos - bailēs, dusmās un arī neziņas apstākļos viegli vairoties viltus ziņām un dezinformācijai!

Skatieties, klausieties un sekojiet uzticamiem un pārbaudītiem informācijas avotiem.

Vairāk

1.klases uznemšana

Vecāki var pieteikt bērnu 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu - 5 gadus. Mācības uzsāk no 7 gadiem.

Lūdzu iepazīties ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus, Rīgas 74. vidusskola pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Bērna pieteikšana 1. klases pretendentu rindā notiek tikai elektroniski.

Kā to izdarīt?

Vairāk

Mūsu vēsture

Skolas attīstība un vēsturiske fakti

2021

Informācija sekos

2018

Informācija sekos

2014

Informācija sekos

2012

Informācija sekos

2010

Informācija sekos

2007

Informācija sekos

2014

Skolas jubileja

1974

Skolas dibināšana

>