Karjeras izglītības materiāli vecākiemKarjeras izglītībai ir svarīgā vieta mūsu skolēnu dzīvē.

Pēdējos gados jaunieši par savu nākotnes nodarbošanos mēdz aizdomāties arvien agrāk. Kamēr vieni jūt skaidru aicinājumu nākotnes profesijai, citiem karjeras lēmuma pieņemšana ir grūtāks lēmums: kuru nozari izvēlēties, kur mācīties un kurus talantus un prasmes sākt slīpēt jau skolas gados? Karjeras lēmuma pieņemšanā ar savu paraugu, atbalstu un vērtīgu padomu lielu lomu spēlē arī ģimene. Tomēr arī vecākiem svarīgi zināt, kur meklēt informāciju, kas var palīdzēt sarunā par karjeru ar bērnu. Praktiska informācija par karjeras plānošanu un izglītības iespējām, kā arī vērtīgi padomi un materiāli, ko izpētīt kopā ar bērnu, ir atrodami vairākās noderīgās vietnēs.

Kur vecākiem meklēt informāciju par karjeras atbalstu bērniem? SPIED ŠEIT

Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru” palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Mans bērns izvēlas karjeru

Grāmata “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā. Rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem” (autore I. Lemešonoka). Pieejama: Zvaigzne ABC (iegādājama grāmatu veikalos, internetveikalā un kā e-grāmata).

Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanāNacionālā izglītības iespēju datubāze niid.lv


Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv atrodama informācija par izglītības iespējām Latvijā – gan par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādēm, gan visdažādākajiem profesionālās pilnveides kursiem. Informāciju iespējams atlasīt gan pēc bērna interesēm, gan pēc līdz šim iegūtās izglītības un citiem parametriem.

niid.lv atrodami arī noderīgi materiāli par karjeras plānošanas iespējām skolas laikā, ko vecāki var izpētīt kopā ar bērnu, runājot par karjeras tēmām. Karjeras orientēšanās karte, salokāms origamo palīgs karjeras plānošanā – sadaļā infografikas lejupielādei pieejama virkne skaidrojošu un noderīgu materiālu.

Vietnē pieejami arī dažādi interaktīvi rīki: e-konsultantācijas, digitālais asistents un karjeras izvēles testi.

EUROPASS PLATFORMA- Lai veicinātu Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti izglītības, darba un prakses nolūkos, ES dalībvalstīs 2005. gadā tika ieviests standartizētu dokumentu kopums „Europass“.

Europass iniciatīvu izveidoja un atbalsta Eiropas Komisija. Lai gan gadu gaitā Europass, pielāgojoties darba un izglītības tirgum, ir attīstījies, tā mērķis nav mainījies – palīdzēt cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savas prasmes, pieredzi, izglītību un intereses.