Par mumsMūsu skolēni - mūsu vērtība

Rīgas 74.pamatskola

SKOLAS PAMATMĒRĶI:

  • Radīt tādu izglītības vidi, kura veicina radošas, patstāvīgas un atbildīgas personības veidošanos;
  • Skolēns skolā sasniedz augstu un spējām atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni skolā īstenotajās izglītības programmās, attīsta starpdisciplinārās prasmes, attieksmes, apzināti un motivēti iesaistās mācību procesā, gūst ētisku un estētisku ideālu apziņu;
  • Dod skolēniem iespēju veidot savu nacionālo, pilsonisko, reliģisko un kultūras apziņu;
  • Atbalstīt skolotāju un skolēnu iniciatīvu;
  • Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem;
  • Atbalstīt un veicināt skolotāju tālākizglītību;
  • Skolotāji – mācīšanās vadītāji, konsekventi savās prasībās, paraugs savā rīcībā.

Skolas misija

M

Attīstīt vispusēju personību

Skolas vizīja

V

Iesaistīt mācību procesa visus

Vēsture

H

Skolas vēsture pirmsākumi

Skolas fotogalerija

1 / 30
Zinību diena - 1.septembris, 2023.gads
2 / 30
Zinību diena - 1.septembris, 2023.gads
3 / 30
Zinību diena - 1.septembris, 2023.gads
4 / 30
Zinību diena - 1.septembris, 2023.gads
5 / 30
Sporta diena 2023
6 / 30
Sporta diena 2023
7 / 30
Skolotāju diena 2023
8 / 30
Skolotāju diena 2023
9 / 30
Skolotāju diena 2023
10 / 30
Ar autobusu - uz baseinu!
11 / 30
Ar autobusu - uz baseinu!
12 / 30
Mūsu ekskursijas
13 / 30
Mūsu ekskursijas
14 / 30
Mūsu ekskursijas
15 / 30
Mūsu ekskursijas
16 / 30
Karjeras nedēļa 2023
17 / 30
Karjeras nedēļa 2023
18 / 30
Karjeras nedēļa 2023
19 / 30
Karjeras nedēļa 2023
20 / 30
Karjeras nedēļa 2023
21/ 30
Karjeras nedēļa 2023
22/ 30
Lačpleša diena 2023
23/ 30
Lačpleša diena 2023
24/ 30
Martiņdienas tirgus 2023
25/ 30
Martiņdienas tirgus 2023
26/ 30
Martiņdienas tirgus 2023
27/ 30
Neatkarības diena 2023
28/ 30
Neatkarības diena 2023
29/ 30
Neatkarības diena 2023
30/ 30
Mēs esam - Rīgas 74.pamatskola

Rīgas 74.pamatskolas fotogaleriju arhīvs