Par mumsMūsu skolēni - mūsu vērtība

Rīgas 74.pamatskola

SKOLAS PAMATMĒRĶI:

  • Radīt tādu izglītības vidi, kura veicina radošas, patstāvīgas un atbildīgas personības veidošanos;
  • Skolēns skolā sasniedz augstu un spējām atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni skolā īstenotajās izglītības programmās, attīsta starpdisciplinārās prasmes, attieksmes, apzināti un motivēti iesaistās mācību procesā, gūst ētisku un estētisku ideālu apziņu;
  • Dod skolēniem iespēju veidot savu nacionālo, pilsonisko, reliģisko un kultūras apziņu;
  • Atbalstīt skolotāju un skolēnu iniciatīvu;
  • Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem;
  • Atbalstīt un veicināt skolotāju tālākizglītību;
  • Skolotāji – mācīšanās vadītāji, konsekventi savās prasībās, paraugs savā rīcībā.

Skolas misija

M

Attīstīt vispusēju personību

Skolas vizīja

V

Iesaistīt mācību procesa visus

Vēsture

H

Skolas vēsture pirmsākumi

Skolas fotogalerija

1 / 16
Raduga - Dance Festival Riga 2022
2 / 16
Rudens svētki 2022
3 / 16
Rudens svētki 2022
4 / 16
Rudens svētki 2022
5 / 16
Mārtiņtirgus 2022
6 / 16
Mārtiņtirgus 2022
7 / 16
Mārtiņtirgus 2022
8 / 16
Raduga - Dance Festival Riga 2022
9 / 16
Ziedu nolikšana Brāļu kāpos 11.novembrī
10 / 16
Ziedu nolikšana Brāļu kāpos 11.novembrī
11 / 16
Patriotiskā nedēļa
12 / 16
Ziemassvētki 2022
13 / 16
Ziemassvētki 2022
14 / 16
Ziemassvētki 2022
15 / 16
Ziemassvētki 2022
16 / 16
Ziemassvētki 2022

Rīgas 74.pamatskolas fotogaleriju arhīvs