Patriotiskās nedēļas pasākumu plāns.Materiāli klases stundām.