Mūsu skola aktīvi sporto!

2022.gada 20.septembrī Rīgas 74.pamatskolas 7.klašu skolēni piedālījās Vidzemes priekšpilsētas starpskolu sacensības FUTBOLĀ.

8. klases skolniece piedālījās LSC ČEMPIONĀTĀ - 7. POSMS.