No 2025./2026.m.g. visi skolēni Latvijā mācīsies tikai valsts valodā!

Lai nodrošinātu veiksmīgu pāreju uz mācībām valsts valodā un skolēniem nepieciešamo atbalstu, būtiska ir visu iesaistīto pušu aktīva līdzdalība un sadarbība – skolēnu, vecāku, pedagogu, pašvaldības, skolu vadības, valsts un visas sabiedrības kopumā.

Valsts valodu vispārējā izglītībā ieviesīs:

  • vidusskolā – jau šobrīd skolēni mācību saturu apgūst tikai latviešu valodā, 1. – 6. klasēs vismaz 50% un 7.-9. klasēs vismaz 80% bērnu un jauniešu mācību saturu apgūst latviešu valodā;
  • pirmsskolā un 1., 4. un 7. klasē – visi mācīsies valsts valodā jau no nākamā mācību gada;
  • 2., 5. un 8. klasē – no 2024./2025.m.g.;
  • 3., 6. un 9. klases no 2025./2026.m.g. pievienosies visiem pārējiem, kuri jau mācības apgūst valsts valodā.
Papildus Informācija ŠEIT

Latvijas Republikas Saeima atbalstīja šī grafika ieviešanu, kas nodrošinās būtisku pamatu saliedētas un drošas sabiedrības stiprināšanai Latvijā.