Kontaktpersona – cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties.

Izglītojamie - kontaktpersonas skolā/klasē

Izglītojamais var piedalīties izglītības procesā klātienē, neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Ja ir pozitīvs laboratorijas (kociņu) apvienotais klases/grupas paraugs

Iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus. Izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu paraugiem. Parauga nodošana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Līdz rezultātu saņemšanai visa klase ievēro karantīnas nosacījumus. Pēc rezultātu saņemšanas, skolēni ar pozitīvu testa rezultātu paliek izolācijā, skolēni bez slimības pazīmēm, turpina klātienes mācības. Ja individuālo siekalu testu rezultāti nav saņemti 24 stundu laikā, mācību procesā var piedalīties, ja veic pirms tam vienu paštestu, un tālāk rīkojas atbilstoši rezultātu saņemšanai.

Kontaktpersona - bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto personu

Ja mājsaimniecībā ir bijis kontakts ar inficēto personu, izglītojamais var piedalīties izglītības procesā klātienē tikai gadījumā, ja nav novērojami nekādi saslimšanas simptomi un tiek veikts rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Cita aktuālā informācija ir pieejama:

Slimību profilakses un kotroles centrs
Veselības ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija