Skolēnu pašpārvaldeSkolēnu pašpārvaldē 2022.-2023.mācību gadā darbojas 24 skolēni no 7.-9.klasēm.

Kas ir pašpārvalde?

Pašpārvalde ir demokrātiska un brīvprātīga skolēnu/audzēkņu vēlēta institūcija ar mērķi — pilnveidot izglītības iestādes mācību un sabiedrisko dzīvi, balstoties uz audzēkņu, pedagogu un administrācijas vajadzībām un saskaņojot tās.

Pašpārvaldes mērķis ir attiecināms uz visām darbības jomām.

Pašpārvalde darbojas trijās darbības jomās: